Lisansüstü

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı stüdyo çalışmalarının yanı sıra, aynı zamanda programın üç temel dalını oluşturan, sanat, tasarım ve kuram çalışmalarını bir araya getiren dört dönemlik yoğun bir çalışma yapmayı gerektirir.  Programın sonunda yüksek lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi veya yazılı kuramsal tez teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın programın incelediği üç daldan birine uygulanabilir olması ve program sonunda bitmiş şekilde jüriye sunulması beklenmektedir.

Öğrenciler sadece yukarıda söz edilen dalların birinde kalabilecekleri gibi, sanat, tasarım ve ilgili kuramlar alanında giderek daha fazla görülen melezleşme olgusu nedeniyle bu dalların ikisine ya da üçüne birden uzanmaları ya da bunların uzmanlıklarını ve metodolojilerini kesişimlerde yer alan yeni sonuçlara dönüştürmeleri için gereken ayarlamalar da yapılabilir.

Öğretim üyesi ekibimiz sayıca fazla olmamakla birlikte üretimleri ve tanınırlıkları uluslararası sanat, tasarım ve kuram arenasında yer etmiş ve kendilerini konuya adamış kişilerden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimizin büyük bölümü birbiriyle ilişkili olmakla birlikte herbiri farklı alanların kesiştiği noktalarda deneyimli ve ilgili bireylerdir. Aşağıdaki açılır/kapanır menülerde herbirimizin uzman olduğu alanları, çalışma ortamlarımızı, yaratıcı/araştırmacı konularımızı ve ayrıca bizi özellikle ilgilendiren kuramsal alanları görebilirsiniz.

Lisansüstü başvuru için son gün Nisan 2018'dir.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı 2018-2019 akademik yılında tezsiz program için başvuru kabul edecektir.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Selçuk Artut  (sartut@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.

Öğretim Üyeleri (alfabetik sırayla)

Erdağ Aksel

ERDAĞ AKSEL Güzel Sanatlar eğitimini West Virginia Üniversitesi Yaratıcı Sanatlar Merkezi'nde tamamladı. On yıl Bilkent Üniversitesi'nde çalışan Aksel, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne kurucu öğretim üyesi olarak katıldı. Türkiye, ABD, Polonya ve İngiltere’de pek çok bireysel sergi açan Aksel’in çalışmaları 2. İstanbul Bienali ve 45. Venedik Bienalinde sergilendi. Sanatçı Türkiye, ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Macaristan ve Japonya’da karma sergilere katıldı.

Erdağ Aksel’in eserleri İstanbul Modern ve Tate Modern gibi müzelerin yanı sıra birçok özel koleksiyonda da yer almaktadır.
Web sitesi: http://www.nesneler.com/

Selçuk Artut

SELÇUK ARTUT lisans derecesini Koç Üniversitesi Matematik Bölümü'nden, yüksek lisansını Londra Middlesex Üniversitesi Sesnel Sanatlar Bölümü'nden aldı. Doktorasını İsviçre'de bulunan EGS'de Medya İletişim Felsefesi üzerine tamamlamıştır. Şu anda tam zamanlı olarak Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı'nda Ses, Etkileşim Sanat ve Tasarımı, Teknoloji, Kültür ve Sanat Felsefesi üzerine dersler vermektedir. Artut, kişisel sanatsal etkinliklerinin yanısıra profesyonel müzik hayatına  Replikas grubunda devam etmektedir.

Selçuk Artut’un ilgi alanları arasında dijital sanat, ses sanatları, etkileşimli sanat, fiziksel programlama, teknoloji felsefesi sayılabilir.
Web sitesi: http://www.selcukartut.com/

Elif Ayiter

ELİF AYİTER 2001 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde sanatçı, tasarımcı ve araştırmacı olarak bulunmaktadır.

Elif Ayiter yaratıcı çalışmalarında ve araştırmalarında üç boyutlu sanal alemler, yaratıcı kimlik, avatarlar ve oyun üzerine odaklanmaktadır. İkinci Yaşam’da Alpha Auer sanal kimliğiyle üniseks avatar görünümleri konusunda tanınmış bir moda tasarımcısıdır. Sanal moda mağazası ‘alpha.tribe’ kapsamında sergilediği yaratıcı faaliyetleri ve kuramsal çerçeveleri Journal of Consciousness Studies, IJACDT ve Technoetic Arts dergilerinde yayınlamış; çoğunlukla avatarlar ve sanal alemler dahilinde sanal kimlik ve yaratıcılık sorgulamasına dayalı kitap bölümleri yazmıştır.

Ayiter yaratıcı çalışmalarını ve araştırmalarını Siggraph, Creativity and Cognition, Computational Aesthetics, ISEA, ArtsIT, Consciousness Reframed, Towards a Science of Consciousness, SPIE, ve Cyberworlds gibi konferanslarda sunmuştur. Ayrıca bu çalışmalarını son yıllarda Kore’de Tomorrow City (2010); Londra’da  [SPACE] Gallery (2011), İstanbul’da Kasa Galeri ‘ISEA2011 Uncontainable / Hyperstrata’ at Kasa Gallery (2011) ve  Fransa Ulusal Kostüm Müzesinde (2011) sergilemiştir.

Elif Ayiter, İngiltere’de Intellect Journals bünyesinde yayınlanan Metaverse Creativity dergisinin baş editörüdür. Plymouth Üniversitesi, Planetary Collegium, CAiiA hubda Roy Ascott danışmanlığında doktora çalışmalarını tamamlamıştır.

Elif Ayiter’in ilgi alanları arasında üç boyutlu sanal alemler, avatarlar, blog yazarlığı, yaratıcı yazarlık, sibernetik, sanat eğitimi kuramları, çoklu yaratıcı kimlikler/benlikler, ‘oyun’, ‘produsage’ (işbirliği içinde sanal yaratıcılık), sanal görünüm ve moda sayılabilir.
Web siteleri: http://www.citrinitas.com/ , http://www.alphauer.com/

Selim Birsel

SELİM BİRSEL Güzel Sanatlar eğitimini Paris’te Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques’te, yüksek lisansını Grenoble’da Ecole des Beaux-Arts’da tamamladı. Karakalem, yağlıboya, enstalasyon, video, performans gibi farklı alanlarda çalışan sanatçı, çalışmalarını 1990’dan bu yana ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemektedir. Selim Birsel küratörlük alanında da faaliyet göstermektedir: 1999-2010 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri’nin etkinliklerinde küratörlük yapmıştır, 1999’dan bu yana BJCEM yönetici üyeliğini sürdürmektedir. Birsel, halen lisans ve yüksek lisans seviyelerinde sanat atölyesi görsel sanatlar dersleri vermektedir.

Selim Birsel’in eserlerinin son yıllarda sergilendiği etkinliklerin bazıları şunlardır: “The Jester, Flaneur, The Gardener and The Cook” (solo),  “A Conceptual Heritage”, İstanbul 2011, “Abbara Kadabra”, Mardin Bienali 2010, “Backyard” 2009 İstanbul (solo), “Section” 2009 Diyarbakır (solo), “In and Out of Istanbul” 2008 Philadelphia, “Şimdiki Zaman Geçmiş Zaman, 20 Yılda Uluslararası İstanbul Bienalinden İz Bırakanlar” 2007 İstanbul, “Modern ve Ötesi” 2007 İstanbul, “Curetting: Open City (Yoko Ono)” 2007, “Boş Laf” (Beyrut’tan 3 Sanatçı) 2008 İstanbul, “Şebeke” (Türk Sanatçının Video Sergisi) 2010 Maison des Arts Geoges Pompidou, Cajarc, Fransa.

Selim Birsel’in ilgi alanları arasında karakalem, yağlıboya, heykel, enstalasyon, fotoğraf, video, müzik, sergi düzenlemeleri, çağdaş sanat tarihi ve modernite sayılabilir.
Web sitesi: http://www.selimbirsel.com/

Murat Germen

MURAT GERMEN fotoğrafı ifade aracı olarak kullanan bir sanatçıdır. Yüksek lisansını MIT’de tamamlayan Germen, AIA Henry Adams Altın Madalyası sahibidir. Sanatçının makaleleri ve fotoğraf serileri muhtelif dergilerde ve kitaplarda yayınlanmış; SIGGRAPH, ISEA, Mutamorphosis, TSC, CAe, CAC2, EVA-London, eCAADe, ASCAAD gibi konferanslarda sunulmuştur. Elliden fazla ulusal ve uluslararası sergiye katılmış olan Murat Germen’in çalışmaları C.A.M. Gallery (Türkiye), ARTITLED! Contemporary Art (Hollanda-Belçika), Rosier Gallery (ABD) gibi mekanlarda sergilenmiştir. Sanatsal çalışmaları ulusal ve uluslararası kapsamda elli civarında özel/kurumsal koleksiyonda yer almaktadır. Sanatçının çalışmalarından bazıları Sotheby’s ve Christie’s müzayedelerinde satılmıştır. http://www.artnet.com/artists/murat-germen/past-auction-results).

Murat Germen’in ilgi alanları arasında sanat, fotoğrafçılık, sayısal sanat, dijital sanat, sanat ve teknoloji, arayüzler, görsel kültür ve kuram, görsel temsil, mimari, şehir planlamacılığı, blog yazarlığı, yaratıcı yazarlık ve konsept tasarımı sayılabilir.
Web sitesi: http://www.muratgermen.com/

Bratislav Pantelic

BRATISLAV PANTELIC sanat tarihçisi ve kuramcısıdır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Pennsylvania Üniversitesi’nde tamamlayan Pantelic, CASVA, Mellon, Dumbarton Oaks ve Kolb gibi saygın araştırma burslarına layık görülmüştür. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde görsel sanatlar ve mimari tarihi ve kuramı üzerine dersler veren Bratislav Pantelic’in Ortaçağ’da mimari üslupların ve siyasi ideolojinin etkileşiminden, milliyetçilikte görsel sanatlar, tasarım ve mimariye, Orta ve Güneydoğu Avrupa’da kimlik oluşumu ve kültür politikalarına uzanan geniş bir yelpazede yayınları bulunmaktadır. Son yaptığı çalışmalar Journal of Design History ve Nations and Nationalism’de yayınlanmıştır.

Bratislav Pantelic’in ilgi alanları arasında görsel sanatlar, tasarım, mimari, din, siyaset, ideoloji, milliyetçilik ve kimlik sayılabilir.
Web sitesi: http://people.sabanciuniv.edu/~pantelic/

Yoong Wah Alex Wong

YOONG WAH ALEX WONG medya sanatçısı ve tasarımcıdır. Yüksek lisansını ABD’de Savannah College of Art and Design’da tamamlamıştır. Dijital modelleme, bilgisayar animasyonu, dijital video, hareketli grafikler ve sanatlar konulu dersler vermektedir. ISEA2011 İstanbul’un Animasyon ve Akademik Etkinlik direktörlüğünü üstlenen Alex Wong, International Photography Award (IPA), PX3 Award, The Spider Award, Worlds Photographic Award ve Worldwide Photography Gala Award gibi pek çok uluslararası yarışmada ödüller kazanmıştır. Almanya’da Bremen Üniversitesi, Avusturya’da Academy of Fine Arts Vienna, Singapur’da Lasalle College of the Arts gibi birçok akademik kurumda uygulamalı fotoğrafçılık, video ve bilgisayar animasyonu seminerleri ve çalıştayları düzenlemiştir. Çalışmaları uluslararası düzeyde Brezilya, Fransa, İrlanda, Japonya, Malezya, Polonya, Singapur, Türkiye ve ABD’de sergilenmiştir.

Yoong Wah Alex Wong’un ilgi alanları arasında bilgisayar animasyonu, video, hareketli grafikler ve sanat fotoğrafçılığı sayılabilir.
Web sitesi: http://myweb.sabanciuniv.edu/alexw/

Onur Yazıcıgil

ONUR YAZICIGİL tipografi ve yazıtipi tasarımına yoğunlaşan bir Görsel İletişim Tasarımcısı'dır. Yüksek lisansını Purdue Üniversitesi’nde hümanist ve grotesk yazıtiplerinin gelişimi üzerine yapmıştır. Tipografide birincilik ödülünü 2007 yılında Chicago’da Society of Typographic Arts’tan alan Yazıcıgil’in posterleri ABD, İtalya, Güney Kore ve Türkiye’de sergilenmiştir. TypeCon ve ATypI’de konuşmalar yapmış, tipografinin pek çok meselesi üzerine konferanslar vermiştir. Onur Yazıcıgil’in son tasarımı olan hümanist sanserif yazıtipi Duru Sans Google tarafından Google Webfonts rehberine dahil edilmek üzere satın alınmıştır. Yazıcıgil, görsel iletişim stüdyo, tipografi ve ileri illüstrasyon dersleri vermektedir. ISType™ (İstanbul Tipografi Seminerleri) yaratıcılarından olup ATypI (Uluslararası Tipografi Birliği) yönetim kurulu üyesidir.
Web sitesi: http://onuryazicigil.com/

Wieslaw Zaremba

WIESLAW ZAREMBA yüksek lisans ve doktorasını Gdansk Academy of Fine Arts’da tamamlamış, 1997’ye kadar aynı kurumda ders vermiştir. İki yıl Bilkent Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra, 2000 yılında Sabancı Üniversitesi’ne katılan Zaremba, Sabancı Üniversitesi ile Lodz Film School, Krakow Academy of Fine Arts arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programları düzenlemiştir.

Wieslaw Zaremba, profesyonel sanat çalışmalarını çizim, resim, fotoğraf ve litografi alanlarında sürdürmektedir. Çalışmalarıyla 35 yıl boyunca ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen Zaremba’nın aldığı ödüller arasında, 1986 Gdansk Sanat Bienali’nde resim dalında birincilik, Polonya sanatını yurtdışında tanıtması ve katkıları nedeniyle 2010’da Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Bene Marito ödülü sayılabilir. Sanatçının eserleri Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, Türkiye, Norveç, Finlandiya, Japonya, Malezya, Singapur, Polonya ve ABD’de sergilenmiştir. Zaremba’nın eserleri Almanya ve Norveç’te özel koleksiyonlarda yer almanın yanı sıra, Bremen Graphotek ve Gdansk Ulusal Müzesi’nde de sergilenmektedir.

Ağırlıklı olarak akademik kapsamda gerçekleştirdiği küratörlük faaliyetleri bir öğrenci galerisi olan Bastza’yı ve Gdansk’taki profesyonel Çizim Galerisi Nowa Oficyna’yı da kapsamaktadır. Zaremba, 2001 yılından bu yana Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sanat Galerisi eş koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir.

Wieslaw Zaremba’nın ilgi alanları arasında eğitim, belgesel fotoğrafçılık, tuval üzerine yapıştırılmış kağıda çizim, karma medya ve yağlıboya resim sayılabilir.
Web sitesi: http://myweb.sabanciuniv.edu/zaremba/

Michael Bishop

“Çağdaş bilim ve teknoloji taklidi çalışmalar yapmaya hiç niyetim yok, fakat araştırma alanları arasındaki kaymalar benim çok ilgimi çekiyor.” Başka bir deyişle, Michael Bishop başka disiplinlerden – mesela Antropoloji, Mühendislik, Biyobilim, Mimari, Ziraat, Sanat ve Tasarım dallarından – öğretim görevlileri ve lisansüstü öğrenciler ile birlikte çalışmaktan hoşlanıyor. Sanatçının atölye çalışmalarının kökleri 1960’larda ve 1970’lerde San Francisco’da görülen Funk ve Savaş-Karşıtı hareketlere dayanıyor. Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesini San Hose State University’den alan Bishop’ın ustaları arasında Fred Martin ve Bruce Conner sayılabilir.

Kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle: California Sanat Konseyi Bursu; Ulusal Sanat Vakfı Bursu; John Michael Kohler Sanat ve Endüstri Araştırmacı Bursu Wertheim, Germany; Konuk Sanatçı Bursu, Akademie für Bikdende Künste Johannes Gutenberg Universitat, Mainz, Germany. Çalışmaları halen San Francisco’da Limn Gallery’de sergilenen sanatçının California ve Colorado’da kamusal alanlara yerleştirilmiş eserleri bulunmaktadır. Bishop California State University’de Sanat ve Sanat Tarihi Bölümü başkanlığını da yürütmektedir.

Çalışma Alanları

Sanatsal Uygulamaların Görsel Kuramları

Programımız bünyesindeki öğretim görevlileri üzerinde fazla söz söylemeye gerek olmayan (güzel sanatlarda resim, çizim ve heykel; tasarımda grafik tasarımı, tipografi ve benzeri) geleneksel mecralar konusunda uzmandırlar. Yaratıcı ve kuramsal üretimimiz içinde sürekli yer verdiğimiz yeni medya teknolojilerine özellikle dikkat çekmek isteriz.

Yeni medya teknolojileri ve uygulamaları günümüzde sanatçıların ve tasarımcıların çalışmalarında pek göz ardı edemeyecekleri bir alan haline gelmiş durumda. Bugünün teknolojilerinin durumu ve bunların sosyal etkileri sadece gündelik yaşantımızı değil, algılarımızı ve kavramlarımızı da değiştirmiş bulunuyor. Aslında bu değişim muhtemelen insanoğlunun yaşadığı en süratli geçişlerden birine neden oldu. Bu durumun en önemli yönü de, bilgisayarlı ve telematik teknolojiler ve aygıtlar katlanarak artan bir şekilde çoğaldıkça, söz konusu geçişin giderek hızlanacak olması. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programında bu geçiş durumuna büyük önem veriyor, sanat ve tasarım öğrencilerimizin bu durumla baş etmelerini sağlayacak beceriler kazanmalarına özen gösteriyoruz. Bu noktada da yeni medya terimi kilit bir kavram; aşağıdaki liste size bu terim kapsamında üzerinde yoğunlaştığımız temel alanlar hakkında bilgi verecek.

Önemli not: Aşağıda yer alan yeni medya alanlarının/teknolojilerinin her biri yüksek lisans tez veya projesinin uygulama alanı ya da yapısal unsuru olarak değerlendirilmelidir. Bu yapıtaşlarının kullanıldığı bir kavram, bir fikir ya da bir anlatıyı kapsayan tez veya proje programımızın üç ana dalından – Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, Sanatsal Uygulamaların Görsel Kuramları – birinin altında veya iki ya da üç ana dalın karması halinde yürütülecektir.
 Üç Boyutlu Modelleme ve Bilgisayar Animasyonu, birbiriyle yakından ilgili olduğu kadar birbirinden ayrılması mümkün de değildir. Bu alana yoğunlaşmak isteyen öğrenciler dijital modelleme araçları, modelleme yolları, modelleme teknikleri, animasyon modellemesi, karakter tasarımı, iskeletleme ve diğer safhalar hakkında bilgi edinmenin yanı sıra üzerinde fazla araştırma yapılmamış bir dal olan animasyon kuramını destekleyecek bir animasyonlu kısa film yapacaktır. Keşif çalışmaları teşvik edilir. Bu çalışma alanı disiplinler arası yaklaşımıyla Sanat ve Medya, Tasarım ve Görsel Kültür çerçevesinde hem sanatsal uygulamaları hem de kuramı kapsar. Projeler farklılık göstermekle birlikte, öğrenciler muhtelif üç boyutlu multimedya animasyon ve yaratıcı uygulama projeleri üzerine çalışabilirler.
İlgili Öğretim Üyesi: Yoong Wah Alex Wong.
 
. Üç Boyutlu Sanal Dünyalar, Oyun ve Sanal Gerçeklik: Çevrimiçi sanal dünyalar ve kendi-içinde/çevrimdışı sanal gerçeklik sistemleri hem yaratıcı çalışmalar hem de kuramsal araştırmalar için pek çok perspektif sunabilir: Yaratıcı faaliyetlerden söz edecek olursak, sanal mimari, sanal iç mekanların ve coğrafyaların yaratılması gibi görsel tasarım unsurlarını, ışıklandırma gibi ambiyansla ilgili meseleleri ve avatarlar ile karakter yaratılışını kapsarlar. Bu alanları çevreleyen kuramsal meselelerden bazıları da şunlardır: Varlık, yoğunluk, sanal gerçeklik, oyun, sanal ekonomi, tü-retim, ortak yaratım, oyun-bilim, anlatı-bilim, sanal kimlik, siber psikoloji ve siber sosyoloji.
İlgili Öğretim Üyesi: Elif Ayiter.

. Artırılmış Gerçeklik, fiziksel, gerçek-dünya ortamının doğrudan ya da dolaylı canlı görüntü unsurlarının bilgisayarda üretilmiş ses, video, grafik ya da GPS verileri gibi duyusal eklerle zenginleştirilmiş halidir. Dolayımlı gerçeklik tabir edilen, gerçek görüntünün bilgisayarla değiştirildiği (hatta artırılmaktan ziyade eksiltildiği) çok daha genel bir kavram ile ilişkilidir. Bunun sonucunda, teknoloji kişinin gerçeklik algısını ilerleterek işlev gösterir. Artırılmış gerçeklik sanatsal ifade aracı olarak giderek ön plana çıktığı gibi, özellikle bilişim-temelli müdahalelerin gerçeğin görüntülenmesine nispeten kolayca aktarılabildiği akıllı telefonlar gibi aygıtların yaygınlaşmasıyla tasarım çözümlerinin de parçası haline gelmiştir.
İlgili Öğretim Üyesi: Selçuk Artut, Ekmel Ertan.

. Enformasyon Sanatı, bilgisayar teknolojisinden ve performans sanatı, görsel sanat ve kavramsal sanat gibi çağdaş sanat türlerinden yoğun olarak etkilenmiş bir sanatsal uygulamadır. Sabancı Üniversitesi’nde sunulan enformasyon sanatı dersleri sanat ve teknoloji arasındaki ilişkilerin muhtelif kavramsallaştırmalarını ele alır.
İlgili Öğretim Üyesi: Selçuk Artut, Ekmel Ertan.

. InfoGrafik: Günümüzün karmaşık dünyasında etrafımızı saran enformasyon bulanıklık riskini de içinde taşır. Çok katmanlı bu bilgiyi nasıl tanımlayabiliriz, nasıl berraklaştırabiliriz? Doğal ve yapay dünyaları tarif etmenin ve keşfetmenin, bilgi tasarımının karmaşık işlemlerini kolaylaştırmanın en etkili yolları nelerdir?  İstatiksel bilgileri analiz etmekte ve aktarmakta, yapılı çevreye grafik unsurlar ile düzen katmakta ne tür yöntemlerden faydalanılır? Bu alan bilgi tasarımının doğasını, kalıplarını ve köklü temel kurallarını inceler. Bilgi grafiğinin renk ve görsel hiyerarşi, görsel ekonomi, katmanlama ve ayırma, veri mürekkep oranı ve veri yoğunluğu gibi görsel kavramları üzerinde durulur.
İlgili Öğretim Üyesi: Elif Ayiter, Onur Yazıcıgil.

. Etkileşim Tasarımı, insan hareketlerinin interaktif sistemler eşliğindeki biçimi üzerine odaklanır.  Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programında sunulan etkileşim tasarımı dersleri yazılım, elektronik ve internet gibi çağdaş dijital malzemeler üzerinde odaklanmayı hedefler. Bu anlamda, bu alanın amaçlarından biri insanlar ile makinelerin belli bir amaç doğrultusunda birbirleriyle konuşmasını sağlayacak düşük seviyeli çözümler – araçlar, protokoller, vs – yaratmaktır. Öğrenciler genel donanım ve yazılım yöntemleri ve araçları üzerine çalışarak mecrayı tanır ve kendi tasarım veya sanat projelerinde kullanacakları arayüzü tasarlarlar.
İlgili Öğretim Üyesi: Selçuk Artut, Ekmel Ertan.

.
Arayüz Tasarımı: Arayüzler insanların nasıl ortamla etkileşimde olduklarını belirler ve izleyicileri aktarılacak bilgi malzemesine bağlar. Arayüzler girdi ile çıktı arasındaki aracıdır. Arayüz ne kadar basit olursa, etkileşimde o kadar az vakit harcarız; böylece muhtemelen kendi ilgi alanlarımıza / dinlenmeye daha çok zaman ayırabiliriz. Arayüz tasarımına dair yapılacak yüksek lisans çalışmasının amacı öğrencilerin fiziksel, kültürel, eğitimsel kaygılardan bağımsız olarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Çapraz-platform düşüncesi desteklendiği gibi, mesela mimari eğitimi olmayan öğrencilerin mimari konusunda vizyon geliştirmeleri gibi keşfe yönelik egzersizler yürütülür. Yaklaşımımız öğrencileri gündelik yaşantılarındaki deneyimlerini tasarım felsefelerine katmaya, proaktif olmaya ve günlük arayüzlerin iyileştirilmesi için çözümler üretme konusunda sorumluluk hissetmeye sevk etmektedir. Arayüz tasarımı bilgi vermek, hikaye anlatmak ya da kendimizi ifade etmek için yeni arayüzleri ya da mevcut arayüz metotlarını yeniden kullanarak insanlar ile makineler arasında bağlamsal konuşmalar yaratmakla ilgilidir. Söz konusu arayüzler ekran temelli ya da fiziksel enstalasyonlar olabilir, bu da oyun tadında kullanıcı deneyimlerine yol açar.
İlgili Öğretim Üyesi: Murat Germen, Ekmel Ertan.

. Video Grafiği/Sanatı: Video grafiği ve sanatı zamanla değişen anlatısal-olmayan, figüratif-olmayan görseller olarak tasarlanmıştır. “Hareketli grafik tasarımı” video grafiği için yanlış yönlendirecek kadar basit bir tanımlama olur. Anlatısal-olmayan, figüratif-olmayan görseller farkı video grafiğini daha geniş kapsamlı anlamları olan animasyon ve filmden ayırmayı sağlar. Video grafiği ve sanatı çoğu kez videoyu, filmi, animasyonu, fotoğrafı, illüstrasyonu ve müziği bir araya getirir. Birbiriyle ilişkili bu sanat türlerinin sınırlarını çizmek çok güçtür, özellikle de multimedya çalışmalarında: Örneğin; Video grafiği ve sanatının iletişim ve uygulama biçimleri olan art arda gelen görüntüler sinema, yaratıcı multimedya, video sanatı ve enstalasyona nasıl ilişkilendirilebilir? Bu pratik araştırma sorusu final tezinin son teslimine kadar olan süreçte kuramsal çalışmalar ve analizlerle, kavramsal gelişim belgeleri, teknik ve sanatsal uygulama ile kurgulanır ve desteklenir.
İlgili Öğretim Üyesi: Yoong Wah Alex Wong.

. Fotoğraf: İster belgesel ister kurgusal olsun fotoğraf gerçekten de bireysel tanıklık aracıdır. Bu gerçek fotoğrafçılığı mevcut dünyaları yansıtmanın, yorumlamanın ve paylaşmanın yanı sıra sıfırdan yeni dünyalar yaratmaktan alıkoymamalıdır. Fotoğraf çok güçlü bir iletişim aracıdır, çağdaş sanatta giderek daha fazla kullanılması da bunu doğrular. Dijital imaj oluşturma / hazırlama araçlarının ardından içerik yaratımı, dağıtımı ve yayımında beliren yeni olanaklar fotoğrafın sanat dünyasında belirgin bir estetik geliştirmesine imkan sağladı. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programında fotoğraf konusunda sunulan dersler sadece uygulamacı olmaktan ziyade kendine has görsel/sanatsal bir dil kullanarak öncü yaratıcılar olmak isteyen kişilere sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır.
İlgili Öğretim Üyesi: Murat Germen, Stephanie Paine.

. Ses Tasarımı, enstalasyon, performans, video/film, WWW, işitsel ortamlar için farklı ses kesitleri üzerinde odaklanarak sesin temellerini sanat ve tasarımın bileşkesi olarak inceler. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Yüksek Lisans programında ses konusunda sunulan dersler sesi bir malzeme olarak ele almayı; materyalin doğası olan akustiği, kompozisyonunu, dokularını öğretmeyi ve nüansları, zayıflıkları ve güçlü yanlarını tanıtmayı; işitsel malzemeyi basit yöntemlerle tanıma becerisine yönelik kulak eğitimi kazandırmayı; günlük sesleri kompozisyon malzemesi olarak kullanmayı amaçlamaktadır. 
İlgili Öğretim Üyesi: Selçuk Artut.

. Video: Video çalışmalarına yoğunlaşmak isteyen lisansüstü öğrencilerin bütün süreçleri fiilen gerçekleştirmeleri ve sinematografi ile kurgu beraberinde senaryo yazımı ve yönetme konusunda da bilgi edinmeleri gerekmektedir. Anlatı içeren bir türde çalışan öğrenciler son video projeleri için senaryo yazarlar; senaryolarını ve video projelerini belirlenen örneğe göre bağlar, karşılaştırır, analiz eder ve yorumlarlar. Öğrenciler dijital sinematografinin ve görüntülemenin temel ilkelerini öğrenmenin yanı sıra dijital araçların sinema sanatı ile birlikteliğinin getirdiği yaratıcılık sorunlarını ve olanaklarını keşfederler. Sinematografi fiziksel bir hadiseyi kaydetmekten ibaret olmayıp özgün bir eserin ortaya koyulmasıyla sona eren bir yorumlama sürecidir; kameranın, merceğin, kamera açısının, mesafe ve hareket çalışmasının teknik kısıtlamalarıyla birlikte artistik araştırma gerektirir. Son olarak,  öğrenciler kurguya hem ideal hem de reel açıdan bakar, video görüntülerinin ve seslerinin hem teknik hem de kuramsal yönlerine eğilirler. Video projesi şekillendikçe, öğrenci post-prodüksiyon safhasında okuduklarına ve belirlenen video örnekleri çerçevesinde alternatif kurgu stratejilerini araştırır. Tez tesliminde bu pratik araştırma kuramsal yazılar ve analizler, kavramsal gelişim belgeleri, teknik ve sanatsal uygulama ile desteklenmelidir.
İlgili Öğretim Üyesi: Yoong Wah Alex Wong.
 
. Giyilebilir/Moda Sanatı: Yaratıcı uygulamalar bağlamında giyilebilir sanat zanaat süreçlerine dair becerileri, modaya ilişkin olarak tekstil, lif ve malzeme üretimiyle bağdaştırılan teknolojik ve endüstriyel yöntemleri, güzel sanatlarda görülen üretimi bir araya getiren disiplinlerarası bir konu olarak tanımlanır. Bütün bunlar endüstrilerin ve elişi becerilerinin sanatsal unsurlar ile uyum sağlayarak tek bir dinamik varlık oluşturur. Bu bağlama uygun düşen ikinci bir konu da sanal moda tasarımı ve avatar yönlendirmeli ortamlarda kişiliğin sanal temsili için giyim kuşam oluşturulması ya da sanal dünyalar içinde yeni kimlik biçimleri bulunmasıdır.
Geniş bir yelpazeye yayılan bu yaratıcı uygulamalar insan vücudunun ergonomik mantığına uygulanarak bu alanlara ilişkin sanat ve tasarım incelemeleri için yeni fırsatlar sunar.
İlgili Öğretim Üyesi: Sanal moda sanatı için Elif Ayiter, giyilebilir sanat için Selçuk Gürışık.

. Ağ Tasarımı, uzun zamandır her an her yerde olan bir mecradır; bu yüzden de artık tek başına siteler anlamında değil, aksine doğal bir Web Kültürü’nün aktarım mekanizmaları sayılabilecek blog-dünyası ve ortak paylaşım platformları gibi bütün kollarıyla birlikte düşünülmelidir. Bu nedenle, ağ tasarımını artık münferit bir mecra olarak değil içinde sanatsal ifadeden ve ileri etkileşimden bloglar vasıtasıyla belgelendirmeye ve yaratıcı yazarlığa, yaratıcı paylaşım alanları aracılığıyla yaratıcı çıktıların paylaşılmasına ve yayılmasına kadar uzanan muhtelif amaçların gerçekleşebileceği bir kap/kapak olarak görüyoruz. Bu yüzden de öğrencilerimizi özellikle blog faaliyetleri ve Flickr, YouTube, tumblr, vimeo, DeviantArt  ve benzeri yaratıcı paylaşım/ağ platformları vasıtasıyla kuvvetli bir çevrimiçi varlık göstererek web kültürüne tam anlamla katılmaya yönlendiriyoruz.
İlgili Öğretim Üyesi: Elif Ayiter, Ekmel Ertan.

Sanat Ortamları

Sanatçının eserini yaratırken kullandığı ortam, malzeme, onun görsel dilini ve paylaştığı içeriği etkiler. Belli bir tekniğin, uygun olmayan bir bağlamda kullanılması riski her zaman olduğundan dolayı, sanatsal yaratımlarda yararlanılabilecek çeşitli malzemeleri kullanmak için gereken temel deneyim ve becerileri edinmek çok önemlidir. Deneyim yaparak kazanılır; beceri ise, doğuştan geldiği söylense de, zamanla edinilebilir. Her ikisi de yerine oturduğunda sanatçı kavram / düşünce / içerik ve sanatsal ortam olguları arasındaki doğru bağlantıyı kurabilir ki izleyici ile makul bir iletişim içine girebilsin. Bu sürecin yapı taşları çok geniş kapsamlı olabilir; çizim, resim ve heykel gibi geleneksel ortamlardan fotoğraf, video, enstalasyon ve bu sayfalarda Yaratıcı Yeni Medya Uygulamaları başlığı altında sıralananlar gibi, geniş bir dijital teknolojiler yelpazesine kadar uzanabilir.

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı grafik üretim sürecinin yaratıcı kısmı olup ürünlerin ve kavramların görsel temsiline yönelik belli konulara, objelere ve sorunlara çözümler getirir. Bunun için de ürünlere ve hizmetlere piyasada başarıyla yer bulmalarını sağlamak için uygulanan bilgi süreçlerini mümkün kılmak üzere grafik araçlar kullanılır. Bu alan ticari kuruluşların görsel kimlik (logolar ve markalar), yayınlar (dergiler, gazeteler ve kitaplar), reklam ve ürün ambalajı konularını da kapsayan görsel temsilleri üzerine çalışır. Grafik Tasarımı, iki boyutlu yüzeylerde bir kompozisyon yaratmak için tipografiden ve imaj entegrasyonundan faydalanır; genelde böyle olmasına rağmen, bu araçlar mimari ve vasıtaların yanı sıra hediyelik eşyalardan tişörtlere kadar pek çok üç boyutlu yüzeyde de kullanılır.

Önemli Not: Aşağıda belirtilen grafik tasarımı teknolojilerinden her biri bir kavramı, bir fikri ya da bir anlatıyı yansıtan bir yüksek lisans tezinin yapısal unsurları ya da birer uygulama alanı olarak düşünülmelidir. Tez ya da uygulama programımızın üç ana dalından, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı ve Yaratıcı Uygulamalar Kuramı birine bağlı olabileceği gibi bu ana dalların iki ya da üçünün karması da olabilir.

Görsel Kimlikler ve Sistemler
Grafik tasarım projelerinin hemen hemen hepsi görsel sistemlerin yaratılması etrafında döner. Bu sistemleri oluşturan unsurlar ayrık ve soyutlanmış nesneler değildir; sistemin bütün unsurları kesintisiz ve kaynaşmış bir bütün olarak işlev gösterir. Bu tür sistemlerin hem üründen ürüne hem de çok sayfalı belgelerde sayfadan sayfaya pürüzsüz bir şekilde akması beklenir. Fontlardan resimlere, şekillerden renk sistemlerine kadar birbirinden farklı unsurların birbirine kaynaştırılması gerekir. Bunların hepsinin kolaylıkla algılanabilecek anlamsal ve görsel hiyerarşiler dahilinde etkileşim içinde olması beklenir. Bu anlamda, grafik tasarımına dayalı tezlerde grafik tasarımının bu önemli ilkesinin en önemli operasyon temeli olduğu dikkate alınmalıdır.

İlgili Öğretim Üyeleri: Elif Ayiter, Onur Yazıcıgil

İllüstrasyon
İllüstrasyon terimi, geniş anlamıyla, belirli bir öznenin çizim, resim ya da fotoğraf olarak görselleştirilmesi diye tanımlanabilir. Bu anlamda, illüstrasyon belli bir duygunun ya da tavrın yukarıda sayılan ortamlar vasıtasıyla görsel temsiline odaklanır. Özgün görsel tonlar yaratmak amacıyla çeşitli illüstrasyon teknikleri denenir. Araştırma projeleri farklılık göstermekle birlikte, posterlere metin yazımı ve masal kitapları için karakter ve hikaye kurgulaması gibi örnekler belirtilebilir.

İlgili Öğretim Üyesi: Onur Yazıcıgil

Tipografi
Tipografi, grafik tasarımının belkemiğidir; özünde “metnin tasarımı” ile ilgilidir. Tipografi bir düşünceyi iletmek üzere harfleri, sözcükleri, cümleleri ve paragrafları oluşturma ve düzenleme bilgisidir. Tipografinin unsurları dizgi ve tipografi ile ilgili daha karmaşık meseleleri incelemek amacıyla eleştirel bir yaklaşım ile incelenerek mercek altına alınabilir. Anlamsal örüntü görselleştirmesinin bir parçası olarak, fontların yapılandırılması ve çözülmesi ile dizgicilik üzerine deneysel yaklaşımlar ele alınabilir. Temel konular şunlardır: harflerin anatomisi, tipo ve sınıflandırma sistemlerinin gelişimi, font yaratımı, belirli dizgicilik kurallarına uygun karakterlerin seçimi, kompozisyon sayfa düzeni, anlaşılırlık, okunabilirlik, harflemenin ifadeye yönelik nitelikleri.

İlgili Öğretim Üyesi: Onur Yazıcıgil

Font Tasarımı
Adından da anlaşıldığı gibi, bu alan baskı, bilgisayar ekranları ve akıllı cihazlar gibi belli ortamlar için oluşturulan fontların yaratılmasına odaklanır. Font tasarımı her harfin estetik bir nitelik taşımasının yanı sıra alfabetik olan ve olmayan diğer gliflere de uyum gösteren bir alfabe yaratmaktan oluşan karmaşık bir üretim sürecidir. Durmadan değişen bir dünyada insanlar günün öne çıkan gereksinimlerine ve zevklerine uyum sağlamak için konuşmada, sanatta, mühendislikte ya da harf oluşturmada, seslerini değiştirmeyi de sürdürüyorlar. Fontlar da bu değişimden payını alıyor. Yazı karakterlerinin tarihini inceleyerek bir tarihsel bağlam oluşturuyoruz ve bu bağlamın üzerine hep değiştirmeyi sürdürdüğümüz görsel kültürün gereksinimlerine yanıt olarak yeni fontlar tasarlıyoruz.

İlgili Öğretim Üyesi: Onur Yazıcıgil

Building blocks: Sanat Tarihi

Sanat tarihi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü programındaki öğrencilerin sanatın ve tarihinin önemi konusunda bilinç kazanarak sanatın kültürel anlamını değerlendirmeyi ve ifade etmeyi, geçirdiği evrimleri ve amaçlarını anlamayı ve öğrenmelerini sağlayacak bir araçtır. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi sanat tarihinin her dönemi ve yönü üzerine lisans düzeyinde kapsamlı beşeri bilimler dersleri sunmaktadır; ağırlıklı olarak resim ve heykel çerçevesinde 19. ve 20. yüzyıllara odaklanan sanat tarihi dersleri ise öğrencilerin temel sanat kavramlarının yanısıra modern sanatın ve ötesinin klasik batı sanat geleneğinden nasıl keskin bir sapış oluşturduğunu anlamalarını sağlamaya yöneliktir.

İlgili Öğretim Üyeleri: Maryse Posenaer, Bratislav Pantelic

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü programı görsel sanatlar alt dalı, adayın sanatsal yönelimi doğrultusunda şekillendirilen kişiye özgü bir programdır. Program, tasarım ile güzel sanatlar, geleneksel ve yeni mecralar, sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar arasındaki sınırları aşmayı amaçlamaktadır. Sanat dünyasında etkinlik gösteren sanatçılardan oluşan öğretim kadrosunun verdiği 500 kodlu stüdyo dersleri görsel sanatlar stüdyo programının çekirdeğini oluşturur. Öğrencilerden kendi sanatsal çalışmalarını (resim, çizim, heykel, video, enstalasyon, performans, dijital ya da web temelli sanat, belgelenmiş sanatsal müdahaleler, sanatçı defterleri veya fotoğrafları gibi) bağımsız olarak sürdürmeleri beklenir.

Çalışmalarını program süresince kendilerine ayrılan iş alanında sürdüren öğrenciler, akademik danışmanlarıyla düzenli olarak görüşerek projelerini tartışırlar; böylelikle çalışmalarının araştırma ve stüdyo bileşkenleri arasında olması gereken bilinçli bağlantı sağlanmış olur. Program, öğrencinin seçmiş olduğu mecra ve türden bağımsız olarak, pratik deneyimini zenginleştirmek, değişimi teşvik etmek ve çalışmalarını sanat dünyası genelinde bağlama oturtmasını sağlayacak kaynakları sunmak üzere tasarlanmıştır. Program, Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı sayesinde, farklı alanlardan gelen öğrencilerin birbirlerinin yanı sıra geniş bir çevreden sanatçılar, sosyal bilimciler, kuramcılar, medya uygulamacıları ve  ileriyi gören kişiler ile bir araya gelerek paylaşımda bulunabilecekleri bir alan yaratmayı amaçlamaktadır.

Görsel sanatlar alt dalı mezunlarının, meslek yaşamlarını bağımsız sanatçılar olarak sürdürmeleri  beklenir. Bu nedenle, kolektif ve bireysel stüdyo değerlendirmelerinin yanı sıra programın son döneminde mesleki pratik ve sunum yöntemleri araştırılır, ele alınır. Bu anlamda, sanat yaratımı pratiği “Gesamtkunstwerk” (bütünlüklü sanat eseri) olarak değerlendirilebilir ve öğrencilerin bu doğrultuda her şeyi kapsayan sanat formu olgusuna dayanan görsel dağarcıklar oluşturmaları sağlanır.

Bu dalda yürütmek istediğiniz çalışmalarda Lanfranco Aceti, Erdağ Aksel, Selçuk Artut, Elif Ayiter, Selim Birsel, Murat Germen, Wieslaw Zaremba ve Yoong Wah Alex Wong size eğitim ve danışmanlık sunabilir. Sizin ilgi alanlarınıza ve çalıştığınız mecraya en yakın olan öğretim görevlisine karar verebilmek için lütfen kişisel web sitelerine ve özgeçmişlerine bakınız.

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü programı görsel iletişim tasarımı alt dalı adayın, ilgili tasarım alanlarındaki yaratıcı yönelimi doğrultusunda şekillendirilen kişiye özgü bir programdır. Program, tasarım ile güzel sanatlar, geleneksel ve yeni mecralar, sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar arasındaki sınırları aşmayı amaçlamaktadır. İlgili yeni medya alanlarında etkinlik gösteren uygulamacı tasarımcılar ve uzmanlardan oluşan öğretim kadrosunun verdiği 500 kodlu stüdyo dersleri görsel iletişim tasarımı stüdyo programının çekirdeğini oluşturur. Öğrencilerden kendi çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmeleri beklenir; sürdürülen çalışmaların tasarım alanında belli bir soruya – başka bir deyişle yeterli bir çözüm ve/ya sunum geliştirmek üzere tasarım ilkelerine ve uygulamalarına gerek duyulan, belli bir soruna ya da kavrama odaklanan tutarlı, kavramsal ve konusal anlamda sağlam çalışmalar olması gerekir.

Çalışmalarını program süresince kendilerine ayrılan iş alanında sürdüren öğrenciler akademik danışmanlarıyla düzenli olarak görüşerek projelerini tartışırlar; böylelikle çalışmalarının araştırma ve stüdyo bileşkenleri arasında olması gereken bilinçli bağlantı sağlanmış olur. Program, öğrencinin seçmiş olduğu mecra ve türden bağımsız olarak, pratik deneyimini zenginleştirmek, değişimi teşvik etmek ve çalışmalarını tasarım sektörünün geniş alanı içinde bağlama oturtmasını sağlayacak kaynakları sunmak üzere tasarlanmıştır.

Görsel iletişim alt dalı mezunları tasarımcı veya tasarım kuramcısı olabilir; hem yerleşmiş tasarım kavramlarına ve kuramlarına hem de bunların çağdaş bilgisayarlı/telematik teknolojilere uygulanmasına hakim kişiler olarak sanat direktörlüğü, yaratıcı direktörlük ya da tasarım danışmanlığı gibi pozisyonlarda bağımsız olarak veya sektördeki kuruluşlarda çalışabilirler.

Bu dalda yürütmek istediğiniz çalışmalarda Elif Ayiter, Selçuk Artut, Ekmel Ertan, Murat Germen, Selçuk Gürışık, Yoong Wah Alex Wong ve Onur Yazıcıgil size eğitim ve danışmanlık sunabilir. Sizin ilgi alanlarınıza ve çalıştığınız mecraya en yakın olan öğretim görevlisine karar verebilmek için lütfen kişisel web sitelerine ve özgeçmişlerine bakınız.

Sanatsal Uygulamaların Görsel Kuramları

Örnek Konular

Örnek Konular

Aşağıdakiler, bazılarımızın özel olarak ilgilendiği konulara birkaç örnek. Bu listenin her şeyi kapsamadığını göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz – ilgi alanlarımız bu konularla sınırlı değil, el attığımız çok başka alanlar ve konular da var. Bu yüzden, aşağıdaki derlemenin amacı, programımızda üzerinde çalışmak istediğiniz proje/tez konusu üzerinde düşünürken, size genel bir fikir vermek ve esin kaynağı olmak.

İKİLİ ÇAĞRIŞTIRMA

Arthur Koestler’in 1964 tarihli Yaratma Eylemi adlı meşhur kitabıyla kullanıma giren bir terimdir. Koestler’e göre, “ikili çağrışım” birbirinden tamamen farklı iki veya daha fazla fikrin bir araya gelerek birdenbire yaratım eylemine dönüştüğü zihinsel bir matriksin işleyişini tanımlar. Yaratım eylemi yeni bir nesne ya da olgu olarak kendini gösterir, öyle ki kendisini doğuran fikirlerden tamamen alakasızmış gibi görünebilir. Bu tür yaratıcı eylemler daha üst düzeylerde artistik üretim ya da bilimsel buluşlar/kuramsal çalışmalar halinde ifade bulurken, aynı matriks/düşünce süreci daha alt basamaklarda mizahı – şakayı – da üretir. Bu anlamda, Koestler maskara ile bilgenin aynı yaratıcı kimliğin farklı yansıma biçimleri olduğunu, bütün yaratıcı eylemlerin neticede o zamana kadar birbiriyle alakasız fikirlerin ve (sanat eseri çerçevesinde) elbette görselleştirmelerin ve hatta fiziki nesnelerin bu beklenmedik kesişimine dayandığını öne sürmektedir.

Sanat/tasarım projenizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyelerimiz Erdağ Aksel ve Elif Ayiter'dir.

Yazılı kuramsal tezde ikili çağrışım konusunu incelemek isterseniz, kendi kuramsal araştırmaları kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Elif Ayiter'dir..

VÜCUT DİLİ

İnsanların vücut duruşu, el-kol hareketleri, yüz ifadeleri ve bakışlar gibi sözel olmayan zihinsel ve fiziksel yeteneklerinden biridir. İnsanlar bu tür göstergeleri neredeyse tamamıyla bilinçaltından gönderirler ve yorumlarlar. Psikolog James Borg insanların iletişiminin yüzde 93’ünün vücut dili ve lisan ötesi işaretlerden, sadece yüzde yedisinin sözcüklerden oluştuğunu belirtir. Psikolojinin alt alanı olan duygu dışavurumu ya da duygusal dışavurum insanların dışarı sergilenen ruhsal ve duygusal hallerini inceler. Duygu dışavurumu, yüz ifadeleri, el hareketleri, ses tonu ve kahkaha ya da gözyaşı gibi başka duygusal işaretler vasıtasıyla gözlemlenebilir duygu ifadelerinin altındaki dürtüye işaret eder. İfadeler kültürler arasında ve kültürler dahilinde pek çok yönden farklılık gösterir ve son derece örtülü yüz ifadelerinden en şiddetli ve bol hareketlere kadar geniş bir yelpazede muhtelif biçimlerde sergilenir.

Yaratıcı görsel alanlar söz konusu olduğunda, vücut hareketlerine ve surat ifadelerine odaklanmak, özellikle de özel ışık şartları altında olursa, sadece stüdyoda değil herhangi bir mekanda teatral bir atmosfer yaratır. Böylece vücut dili geliştirilebildiği gibi çizim, resim, fotoğraf ya da video gibi mecralar vasıtasıyla bu konunun pek çok yönünü mercek altına alan sanatsal kavramlara ve projelere aktarılabilir.

Sanat/tasarım projenizin veya tezinizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Wieslaw Zaremba'dır.

Ortak ya da Paylaşımlı Yaratıcılık / “Tü-retim”

Bu konu blogosphere, Flickr, DeviantArt, YouTube, Wikipedia ve Facebook gibi online yaratıcı paylaşım alanlarının yanı sıra, online sanal dünyalar ve MMORPG’ler gibi mecralar dahilinde yer alan sosyal ağlara dayanan işbirlikli faaliyetleri inceler.

Bu konu “Produsage” tabirini ortaya atan Axel Bruns’tan bir alıntıyla çerçeveye oturtulabilir: “İşbirlikli camialarda paylaşılan içeriğin yaratılması ‘üretici’ ile ‘tüketici’ arasındaki sınırların kırılmasını sağlayan katılımcı bir ağ ortamı dahilinde gerçekleşir; bu ortam her katılımcıya bilgiyi ve birikimi üretenler olmanın yanı sıra kullanıcısı olma olanağı sağlar – katılımcı çoğu kez kullanımın üretimi de beraberinde getirmesi nedeniyle ‘tü-retici’ olarak karma bir rol sahibidir. Tü-reticiler geleneksel içerik üretme biçimlerine değil, ‘tü-retim’e – daha ileriye gitmek üzere mevcut içeriğin sürekli ve işbirliği içinde oluşturulması ve genişletilmesine – uğraşırlar. Bu tür faaliyetlerin katılımcıları geleneksel ve endüstriyel anlamda üretici değildirler, zira bu kavram üretici ile tüketici arasında artık var olmayan bir farkı vurgular; çalışmalarının sonunda ortaya çıkan şey münferit ve bütün halinde bir pakette var olan ürünler değildir; faaliyetleri de bir üretim biçimi değildir zira alışılmış endüstriyel modele hiç uymayan bir dizi ön koşula ve ilkeye bağlı olarak ilerler.”

Sanat/tasarım projenizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Elif Ayiter'dir.
 

BİREYLEŞME VE KİMLİĞİN TOPLUMSAL TEMSİLLERİ

Dünya tarihinin öyle bir noktasındayız ki temsiller temsil edilenin, yani “gerçek” olanın, yerini alıyor. Günümüzün “gerçekleri” artık doğruyla, özgünlükle, dürüstlükle kolay kolay eşleşmiyor. Sözde liberal olmakla beraber özünde hegemonyacı sistem tüketimi, vahşi rekabeti, hırslı arzuları en üst düzeye çıkarmak için savurgan yaşam tarzlarının inşa/idealize edilmiş temsillerinden sürekl faydalanıyor. Bağımsızlığını ve özgürlüğünü gerçekten korumaya çaba gösteren bireyin bu tür temsillerde kullanılan imgeler, semboller, işaretler, imleçler gibi unsurlar hakkında gayet dikkatli ve şüpheci davranması gerekiyor. Bunu yapabilmenin tek yolu da bu unsurları kapsamlı ve hep dinamik anlamda incelemek. Zihinsel, anlamsal ve kültürel (yerel/küresel) boyutlarıyla temsil üzerine yapılmış olan kapsamlı araştırmalar sanatçının/tasarımcının/bireyin genelde sistemin suistimallerinin farkında olmasına ve bunlara kapılmamak için alternatifler geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Sanat/tasarım projenizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Murat Germen'dir.

İNSAN & TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ

İnsan-teknoloji ilişkisi halen derin bir değişim döneminden geçmektedir. Bu değişimin kökeni insanoğlunun ayağa kalkıp yürümesiyle birlikte ellerini kullanabilir hale gelmesiyle, çeşitli aletlerden bedeninin uzantısı gibi faydalanabildiği ana uzanır. İnsan-teknoloji ilişkisi, teknolojiye doymuş bir toplumda, artık sır olmaktan çıkmış unsurlarıyla çağdaş yaşamın kurallarını belirlemekte önemli rol oynar. Teknolojinin yaygın olarak kullanılması yolunda izlenen gelişmeler bu konuyu hızla toplumun ve kültürün en önemli özelliklerinden biri haline getirmiş durumda. Öte yandan, söz konusu ilişkiler sadece insanların teknolojiyi nasıl kullandıkları çerçevesinde incelenecek olursa, bahsettiğimiz simetrik ilişkinin diğer tarafını – teknoloji-insan ilişkisini – yeterince anlayamayız. Dış dünyayı anlamamızda ve karşısındaki yetersizliklerimizi aşmamızda hep mevcut olan insanlar ile teknoloji arasındaki karşılıklı ilişkinin yanı sıra insan- teknoloji (teknoloji-insan) ilişkisinin toplumsal ve ahlaki etkilerinin de teknolojiye dair sorularla irdelenmesi gerekir. Şu kilit terimler bu açıdan aydınlatıcı olacaktır: Yardımcı Teknolojiler, İnsanoğlu ve Teknoloji arasındaki Fiziksel Etkileşim, Sanat ve Tasarım Uygulamalarında Teknoloji.

Sanat/tasarım projenizin ya da tezinizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Selçuk Artut'tur.

Okunaklılık/OkunaBİLİRLİK

Okunaklılık ve okunabilirlik terimleri genellikle tipografi ve metinsel malzemenin görselleştirilmesi ile ilişkilendirilir; oysa bu terimler görsel alanlarda çok daha geniş bir yelpazeye hitap eder ve aslında içeriğin benzer belirsizlikler içerdiği edebiyat ve ses/müzik gibi yaratıcı sahalara da uzanır. Harf tipini ayırt etmeye yarayan asgari şartlar tipografik okunaklılık için de geçerlidir. Bütün yaratıcı sanat alanlarında “içeriğin” okunaklılığını irdelemek için bu standarttan faydalanılabilir. Etrafımızdaki gündelik nesnelerin şekillerinin ve formlarının bile okunaklılık seviyeleri farklıdır – bazılarının anlamı ve amacı hemen anlaşılır; bazıları ise çok daha muğlaktır ve farklı yorumlamalara, çeşitli ama kesişen bakış açılarına kapılar açarlar. Bu niteliklerin deşifre edilmesi bir yandan da bilişsel bilim ve görsel algılama alanlarına da yöneliktir. Okunabilirlik ise okunaklılık olgusunu bir adım daha öteye taşır. Okunabilirlik metnin, sembollerin, ikonların ve mimarinin “okunmasını” kolaylaştıran ve böylelikle göze hitap etmesini sağlayan özelliktir. Okunabilirliğin bu yönü görsel analiz gerektirdiği kadar toplumsal analiz de gerektirir, zira bu tür nitelikler çoğunlukla kültürel şartlanmalara bağlıdır.

Görsel projenizin konusu olarak yaratıcı içeriğin okunaklılığını ve okunabilirliğini incelemek isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Onur Yazıcıgil'dir.

Çoklu (Sanal) KİMLİKLER ve Yaratıcılık ile İLİŞKİLERİ

Çoklu kimliklerin yaratılması yeni bir şey değil; aslında edebiyatta görülen “takma isimler” kadar gerilere uzanan tarihsel bir olgu. Alternatif kimliklerin tarih boyunca çoğunlukla siyasi kaygılar ve cinsiyete yönelik önyargılar nedeniyle gizlenme amacıyla yaratıldığı öne sürülebilir. Ancak, bu meselelerle ilişkisi olmayan başka etkenlerin de bulunduğu yolunda epey kanıt bulunmaktadır; özellikle de Lewis Carroll/Charles Dodgson ya da Mark Twain/Samuel Langhorne Clemens gibi yazarların durumunda izlendiği gibi. Çoklu kimliklerin yaratılmasıyla ilgili vakalardan en çarpıcısı yirminci yüzyılın ilk yarısında Portekizli şair Fernando Pessoa’nun girişimi olsa gerek. Pessoa’nın alternatif kimlikleri sadece takma adlardan ibaret olmayıp tamamen farklı kişilikler halini alarak yaratıcılarının sanatsal gücünü ve maharetini ilerletmek için faydalanılan “heteronimler”e dönüşmüşlerdi.

Bu konu, böyle bir tarihi uygulamaya dayanmakla birlikte bunu günümüze, yani elektronik/telematik bir alana taşır. Bu bağlamda, çoklu yaratıcı benlikler sadece edebiyat üretiminden sıyrıldıklarında online sanal kişilikler olarak bileşik görsel/anlatısal ya da “görsel olarak canlandırılan” kimliklere dönüşebilirler. Bu durum özellikle de üç boyutlu şekil alan avatarlar için geçerlidir; avatarların tek bir birey tarafından oluşturulan birden fazla hesap vasıtasıyla yaratıcı amaçlar doğrultusunda kullanılan araçlar olduğu düşünülebilir.

Sanat/tasarım projenizin ya da tezinizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Elif Ayiter'dir.

AÇık-kaynak: Verİ Toplama ve GÖrselleŞtİrme

İnsani bedenlerimizden ve gündelik davranışlarımızdan veri üreten sensörler, denetim kameraları ve her an her yerde gözü olan başka sistemlerle çevrilmiş durumdayız. Bu verilerin ve diğerlerinin isteyenin istediği şekilde kullanabilmesi için açık olması gerektiğine inanıyoruz. Verilerin açık olması yaşantımıza daha fazla şeffaflık, optimizasyon, katılım ve işbirliği katacaktır. Bu alanın amaçlarından biri de ticari amaç gütmeyen kamusal yeni medya arayüzlerinin ve sanatsal enstalasyonların kavramsallaştırılması, tasarlanması ve geliştirilmesidir.

Sanat/tasarım projenizin ya da tezinizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Ekmel Ertan'dır.

Oyun

“Oyun” kavramı sanal alemde, özellikle de üç boyutlu oyun dünyalarında ve çoklu evrenlerde, çokça tartışma ve uygulama zemini bulsa da, bu konuyla ilgilenen öğretim görevlilerimizin hepsi bu olguyu bir adım daha öteye, yaratım eyleminin kendisine taşımak arzusundalar – bunun sanal ya da fiziksel, yani analog, dünyada olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu yüzden, bir taraftan kendinin farkında olmayan “oyun halleri” sarkacına dayanan sanatsal çalışmalar ve projeler, diğer taraftan ise bu tür hallerin gözlemi – sonunda yaratıcı bir şekilde oyuncu eylem sürecinin ortaya koyulduğu oyuncu enstalasyonlar, senaryolar, aygıtlar ve türlü karma çıktılar – bu konuya uygun düşüyor.

Sanatsal çalışmanızın belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyelerimiz Erdağ Aksel, Elif Ayiter ve Selim Birsel'dir.

Yazılı kuramsal tezinizin konusu olarak “oyun” ile yaratıcı faaliyetin birleşimini (hatta oyun ve üç boyutlu sanal dünyaların ayrılmaz bir parçası olan oyun-bilimi) incelemek isterseniz, kendi kuramsal kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Elif Ayiter'dir.

Sokak DİLİ ve Buluntu Nesnelerİn DÖNÜŞTÜRÜMÜ

Sanat eseri “hiç”ten yaratılabilir; alternatif bir yol da var olan bir objenin sanatsal üretimin temel yapıtaşı olarak kullanılmasıdır. Bu tür objeler gündelik şeyler arasında sıklıkla bulunur – sıradan, gündelik bir nesne, kullan-at bir şey, hatta zaten atılmış olan bir şey, çoğu kez çöplüklerde ve eskicilerde rastlanan bir şey, tamamen başka bir şey ararken beklenmedik bir şekilde bulunan bir şey (ve hatta fikir).

Dadaistlerin kendi eserlerinde bu yöntemden faydalanmış olmaları tesadüf değil; zira neredeyse göz ardı edilen gündelik objelere yeni anlamlar ve işlevler yüklenmesinin bilinç dışı serbest çağrışımları yükselten zihin yapılarına varmakta özellikle etkili olduğu varsayılır – bunun da yaratıcı düşünce akışını hızlandırdığı düşünülür. Sıradan nesneleri toplayan kişi ve bunlarla ilgilenen sanatçı hazinelerini çoğu kez sanat eserine dönüştürebilir. Bu sanat eseri nesnenin yeni ortaya çıkan başka bir nesnenin bileşeni olarak doğrudan yerleştirilmesiyle, beklenmedik malzemelerin kullanımıyla yeni bir kıymete dönüştürülmesi ya da nispeten alakasız mecra ve içerik ile birleştirmesi suretiyle oluşur.

Sanatsal çalışmanızın kavramsal belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Erdağ Aksel'dir.

Lisansüstü İlk Yerleşme Bilgisi

Lisansüstü İlk Yerleşme Bilgisi

Name
Institution Name

2011
 
Didem Erk Sabancı University, MA in Visual Arts & Visual Communication Design
Naz Akyar Artist
Meltem Işık Artist
Candaş Demirel Freelance Designer

2010
 
Sena Arcak Sabancı University
Ahmet Güzererler MagiClick Digital Solutions
Çağrı Küçüksayraç Istanbul Modern Art Museum
Yiğit Yüksel MagiClick Digital Solutions
Pelin Güre Istanbul Modern Art Museum
Özgür Atlagan Artist
Murat Durusoy
C.A.M. Gallery, Designer
Başak Akçakaya
Sabancı University, MA in Visual Arts & Visual Communication Design
Simona Zemaityte Artist
Deniz Cem Önduygu Freelance Designer

2009
 
Öner Mehmet Özlü Damla Media Production
Salih Alp Tugan Filika Design
Burak Niyazi Kurt University of Southern California, MFA in Animation & Digital Arts
Elif Süsler Sabancı University

2008
 
Sibel Maksudyan
Sabancı University
Özüm Hatipoğlu Cornell University, PhD in Theatre Arts
İz Öztat Alemdaroğlu Artist
Pınar Aşan
Bahçeşehir University, Instructor
Mehveş Çetinkaya
Istanbul Technical University, PhD in Industrial Product Design
Cem Öcalan
Mana Digital
Hasan Salih Ay Artist
Ferhat Sen Media Lab Helsinki

2007
 
İbrahim Cansızoğlu
Galerin Ev
Gürkan Maruf Mıhçı
Kadir Has Univesity, Instructor
Gökhan Ahmet Okur
Kofti.com
Doğuş Ümit Bitecik
CPM Istanbul
Ege Sezen Lancaster University, PhD in Innovation for Digital Economy
Deniz Ayşe Üster
University of Glasgow, MFA in Fine Arts
Behice Pehlivan Central European University, MA in Sociology and Social Anthropology
Burcu Yağcıoğlu
Goldsmiths University of London, MFA in Art Practice

2006
 
Melis Umut Central European University, MA in Gender Studies
Numan Kahveci Dijital Wonders
Nameera Ahmed
Karachi University, Instructor
Emrah Mehmet Durulan
Adnan Menderes University
Demet Ayse Yıldız İstanbul Foundation for Culture and Arts
Şebnem Selver Özbe Arıkan Sanofi Aventis
Ender Gelgeç Okan University, Faculty Member

2005
 
Ömür Kula Finansbank
Can Selimoğlu
Freelance Designer
Zeynep Günel
Emirgan Export
Tan Mavitan
Mavitan Sculpture Atelier
Övül Durmuşoğlu
Curator
Fatih Polat Delta Yazılım
Aylin Sunam
Galatasaray University, MA in Media and Communication Studies

2004
 
Pınar Paçacıoğlu
DBB and CO
Kürşat Fatih Özenç
Autodesk
Ceren Erdem
British Council
Adnan Yıldız
Curator

2003
 
Işın Ayşe Önol
University of Applied Arts, Vienna, PhD in Cultural and Intellectual History

2002
 
Zeynep Bulut
University of California, San Diego, PhD in Critical Studies & Experimental Practices
Zeynep Berik
Contemporary Istanbul

Program Yükümlülükleri

Tezli Program Yükümlülükleri

Resmi olarak dokuz ders ile kredisiz bir hazırlık seminerinin yanısıra bir tezin ya da stüdyo projesinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Kabulden önce yeterli hazırlığı olan öğrencilerin yükümlülüklerini tamamlayarak iki ya da üç dönemde diploma sahibi olmaya hak kazanmaları mümkündür. Bazı öğrencilerin ise dört dönem ya da daha uzun bir süre içinde genel bir temel giriş dersi ile çeşitli hazırlık dersleri alması gerekebilir. Öğrencinin tez danışmanı ile işbirliği içinde çalışması bu programın temel unsurlarındandır; öğrenci danışmanlığı sayesinde öğrenci/danışman eşleşmesinin mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

Kayıtlı öğrencilerimiz; Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye (lisans/lisansüstü), giriş yılı ve program bazında Program Yükümlülüklerini takip edebilirler.

Daha fazla bilgi için

Tezsiz Program Yükümlülükleri

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans programı stüdyo çalışmalarının yanı sıra, programın üç temel dalını oluşturan, sanat, tasarım ve kuram çalışmalarını bir araya getiren dört dönemlik yoğun bir çalışma yapmayı gerektirir. Programın sonunda yüksek lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi teslim edilmesi gerekmektedir.

Resmi olarak onbir ders ile bir stüdyo projesinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Kabulden önce yeterli hazırlığı olan ö?rencilerin yükümlülüklerini tamamlayarak iki ya da üç dönemde diploma sahibi olmaya hak kazanmaları mümkündür. Bazı öğrencilerin ise dört dönem ya da daha uzun bir süre içinde genel bir temel giriş dersi ile çeşitli hazırlık dersleri alması gerekebilir. Ö?rencinin proje danışmanı ile işbirliği içinde çalışması bu programın temel unsurlarınndandır; ilk yıl ö?renci danışmanlığı sayesinde öğrenci/ proje danışmanı eşleşmesinin mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kabullerde "Bilim Sınavı (ALES, GRE, vb.)" şartı aranmamaktadır. Bunun dışında dğer tüm başvuru koşulları Tezli Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları ile aynıdır.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

Kayıtlı öğrencilerimiz; Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye (lisans/lisansüstü), giriş yılı ve program bazında Program Yükümlülüklerini takip edebilirler.
Daha fazla bilgi için 

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

Lisansüstü programların başvuruları ilgili kabul jürisi tarafından programın belirlediği koşullara göre değerlendirilir. Kabul süreci jüri tavsiyesi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla tamamlanarak adaya duyurulur.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programına başvuran adayların daha önceki işlerinden oluşan bir portfolyo sunmaları gerekmektedir. Adaylar ayrıca yazılı sınava ve mülakate çağrılır. Yazılı sınavlar ve mülakatler İngilizce yürütülür.

Online başvurmak için: https://admission.sabanciuniv.edu/

Daha fazla bilgi için...  

Ücretler ve Burslar

Ücretler & Burslar

Öğrenciye kayıt öncesinde lisansüstü öğrenim bursunun kapsamına ilişkinbilgi verilir. Lisansüstü öğrenim bursları öğrencinin akademik geçmişine dayalı olarak kabul jürisi tarafından önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu'nca değerlendirilip Rektör onayı ile kesinleşir. Bursun devamı not ortalamasına ve burs karşılığı yapmakla zorunlu olduğu ders asistanlığı görevinde gösterdiği performansa bağlı olarak Fakülte kararına bağlıdır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Online Başvuru 

Haberler & Etkinlikler

  Olga Kisseleva'dan Zaman Paradır

  Zaman Paradır ve Para Zamandır Olga Kisseleva'nın Kasa Galeri ve Museum of Contemporary Cuts için hazırladığı iki yeni sergi. Fiziksel ve çevrimiçi alanlarda eşzamanlı olarak gerçekleşen bu iki sergi zaman ve para kavramları üzerinden süregiden bir diyalog kuruyor. devamı...

  SSBF'den Yeni Yan Dal Onur Programı: Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

  Programa başvurular Güz 2014-2015 dönemi başı itibariyle alınacaktır. devamı...

  Kriz Cruz drawing exhibition at FASS Art Gallery

  Gelenekselliğe hürmet eden resimsel tekniğiyleKrzysztof Izdebski-Cruz çağdaş bir sanatçıdır. Pastel ve yağ ile çalışır. Yarattığı eserler Rönesans resminin bilindik tekniğiyle direk bağlantı kurar. Aynı zamanda onun işlediği konular daha çok klasik alegorik ve hatta bazen semboliktir. Onun tabloları meslektaşı olan öncüllerinin eserleriyle sistematik bir diyalog içindedir onun bu diyalog içindeki yeri daha çok polemikçi ve bir o kadar da aşırı dozda hicvin barındığı bir yerdir. devamı...

  Erdağ Aksel'in monografik sergisi: Life of Objects

  Life of Objects Monographic exhibition of works by Erdağ Aksel devamı...

  2013 Özgür Proje Töreni

  2013-14 akademik yılı boyunca kendi sorularını soran ve cevaplayan 10 Özgür Proje takımı sertifikalarını bağışçılarımızın da katılacağı kısa sunumlu bir oturumda alacaklar. devamı...

  VACD MA Öğrencimiz Serkan Taycan Helsinki Fotoğraf Bienali'nde

  Helsinki Fotoğraf Bienali 2014 devamı...

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi