Tezsiz Program Yükümlülükleri

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans programı stüdyo çalışmalarının yanı sıra, programın üç temel dalını oluşturan, sanat, tasarım ve kuram çalışmalarını bir araya getiren dört dönemlik yoğun bir çalışma yapmayı gerektirir. Programın sonunda yüksek lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi teslim edilmesi gerekmektedir.

Resmi olarak onbir ders ile bir stüdyo projesinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Kabulden önce yeterli hazırlığı olan ö?rencilerin yükümlülüklerini tamamlayarak iki ya da üç dönemde diploma sahibi olmaya hak kazanmaları mümkündür. Bazı öğrencilerin ise dört dönem ya da daha uzun bir süre içinde genel bir temel giriş dersi ile çeşitli hazırlık dersleri alması gerekebilir. Ö?rencinin proje danışmanı ile işbirliği içinde çalışması bu programın temel unsurlarınndandır; ilk yıl ö?renci danışmanlığı sayesinde öğrenci/ proje danışmanı eşleşmesinin mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kabullerde "Bilim Sınavı (ALES, GRE, vb.)" şartı aranmamaktadır. Bunun dışında dğer tüm başvuru koşulları Tezli Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları ile aynıdır.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

Kayıtlı öğrencilerimiz; Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye (lisans/lisansüstü), giriş yılı ve program bazında Program Yükümlülüklerini takip edebilirler.
Daha fazla bilgi için 

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi