Ücretler & Burslar

Öğrenciye kayıt öncesinde lisansüstü öğrenim bursunun kapsamına ilişkinbilgi verilir. Lisansüstü öğrenim bursları öğrencinin akademik geçmişine dayalı olarak kabul jürisi tarafından önerilerek Enstitü Yönetim Kurulu'nca değerlendirilip Rektör onayı ile kesinleşir. Bursun devamı not ortalamasına ve burs karşılığı yapmakla zorunlu olduğu ders asistanlığı görevinde gösterdiği performansa bağlı olarak Fakülte kararına bağlıdır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 
© 2018 Sabancı Üniversitesi