Tezli Program Yükümlülükleri

Resmi olarak dokuz ders ile kredisiz bir hazırlık seminerinin yanısıra bir tezin ya da stüdyo projesinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Kabulden önce yeterli hazırlığı olan öğrencilerin yükümlülüklerini tamamlayarak iki ya da üç dönemde diploma sahibi olmaya hak kazanmaları mümkündür. Bazı öğrencilerin ise dört dönem ya da daha uzun bir süre içinde genel bir temel giriş dersi ile çeşitli hazırlık dersleri alması gerekebilir. Öğrencinin tez danışmanı ile işbirliği içinde çalışması bu programın temel unsurlarındandır; öğrenci danışmanlığı sayesinde öğrenci/danışman eşleşmesinin mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Yeni girişli öğrencilerin program yükümlülükleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

Kayıtlı öğrencilerimiz; Öğrenci Kaynakları web sitesinden, ilgili seviye (lisans/lisansüstü), giriş yılı ve program bazında Program Yükümlülüklerini takip edebilirler.

Daha fazla bilgi için

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi