Sokak DİLİ ve Buluntu Nesnelerİn DÖNÜŞTÜRÜMÜ

Sanat eseri “hiç”ten yaratılabilir; alternatif bir yol da var olan bir objenin sanatsal üretimin temel yapıtaşı olarak kullanılmasıdır. Bu tür objeler gündelik şeyler arasında sıklıkla bulunur – sıradan, gündelik bir nesne, kullan-at bir şey, hatta zaten atılmış olan bir şey, çoğu kez çöplüklerde ve eskicilerde rastlanan bir şey, tamamen başka bir şey ararken beklenmedik bir şekilde bulunan bir şey (ve hatta fikir).

Dadaistlerin kendi eserlerinde bu yöntemden faydalanmış olmaları tesadüf değil; zira neredeyse göz ardı edilen gündelik objelere yeni anlamlar ve işlevler yüklenmesinin bilinç dışı serbest çağrışımları yükselten zihin yapılarına varmakta özellikle etkili olduğu varsayılır – bunun da yaratıcı düşünce akışını hızlandırdığı düşünülür. Sıradan nesneleri toplayan kişi ve bunlarla ilgilenen sanatçı hazinelerini çoğu kez sanat eserine dönüştürebilir. Bu sanat eseri nesnenin yeni ortaya çıkan başka bir nesnenin bileşeni olarak doğrudan yerleştirilmesiyle, beklenmedik malzemelerin kullanımıyla yeni bir kıymete dönüştürülmesi ya da nispeten alakasız mecra ve içerik ile birleştirmesi suretiyle oluşur.

Sanatsal çalışmanızın kavramsal belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Erdağ Aksel'dir.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi