Oyun

“Oyun” kavramı sanal alemde, özellikle de üç boyutlu oyun dünyalarında ve çoklu evrenlerde, çokça tartışma ve uygulama zemini bulsa da, bu konuyla ilgilenen öğretim görevlilerimizin hepsi bu olguyu bir adım daha öteye, yaratım eyleminin kendisine taşımak arzusundalar – bunun sanal ya da fiziksel, yani analog, dünyada olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu yüzden, bir taraftan kendinin farkında olmayan “oyun halleri” sarkacına dayanan sanatsal çalışmalar ve projeler, diğer taraftan ise bu tür hallerin gözlemi – sonunda yaratıcı bir şekilde oyuncu eylem sürecinin ortaya koyulduğu oyuncu enstalasyonlar, senaryolar, aygıtlar ve türlü karma çıktılar – bu konuya uygun düşüyor.

Sanatsal çalışmanızın belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyelerimiz Erdağ Aksel, Elif Ayiter ve Selim Birsel'dir.

Yazılı kuramsal tezinizin konusu olarak “oyun” ile yaratıcı faaliyetin birleşimini (hatta oyun ve üç boyutlu sanal dünyaların ayrılmaz bir parçası olan oyun-bilimi) incelemek isterseniz, kendi kuramsal kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Elif Ayiter'dir.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi