AÇık-kaynak: Verİ Toplama ve GÖrselleŞtİrme

İnsani bedenlerimizden ve gündelik davranışlarımızdan veri üreten sensörler, denetim kameraları ve her an her yerde gözü olan başka sistemlerle çevrilmiş durumdayız. Bu verilerin ve diğerlerinin isteyenin istediği şekilde kullanabilmesi için açık olması gerektiğine inanıyoruz. Verilerin açık olması yaşantımıza daha fazla şeffaflık, optimizasyon, katılım ve işbirliği katacaktır. Bu alanın amaçlarından biri de ticari amaç gütmeyen kamusal yeni medya arayüzlerinin ve sanatsal enstalasyonların kavramsallaştırılması, tasarlanması ve geliştirilmesidir.

Sanat/tasarım projenizin ya da tezinizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Ekmel Ertan'dır.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi