Okunaklılık/OkunaBİLİRLİK

Okunaklılık ve okunabilirlik terimleri genellikle tipografi ve metinsel malzemenin görselleştirilmesi ile ilişkilendirilir; oysa bu terimler görsel alanlarda çok daha geniş bir yelpazeye hitap eder ve aslında içeriğin benzer belirsizlikler içerdiği edebiyat ve ses/müzik gibi yaratıcı sahalara da uzanır. Harf tipini ayırt etmeye yarayan asgari şartlar tipografik okunaklılık için de geçerlidir. Bütün yaratıcı sanat alanlarında “içeriğin” okunaklılığını irdelemek için bu standarttan faydalanılabilir. Etrafımızdaki gündelik nesnelerin şekillerinin ve formlarının bile okunaklılık seviyeleri farklıdır – bazılarının anlamı ve amacı hemen anlaşılır; bazıları ise çok daha muğlaktır ve farklı yorumlamalara, çeşitli ama kesişen bakış açılarına kapılar açarlar. Bu niteliklerin deşifre edilmesi bir yandan da bilişsel bilim ve görsel algılama alanlarına da yöneliktir. Okunabilirlik ise okunaklılık olgusunu bir adım daha öteye taşır. Okunabilirlik metnin, sembollerin, ikonların ve mimarinin “okunmasını” kolaylaştıran ve böylelikle göze hitap etmesini sağlayan özelliktir. Okunabilirliğin bu yönü görsel analiz gerektirdiği kadar toplumsal analiz de gerektirir, zira bu tür nitelikler çoğunlukla kültürel şartlanmalara bağlıdır.

Görsel projenizin konusu olarak yaratıcı içeriğin okunaklılığını ve okunabilirliğini incelemek isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Onur Yazıcıgil'dir.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi