İNSAN & TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ

İnsan-teknoloji ilişkisi halen derin bir değişim döneminden geçmektedir. Bu değişimin kökeni insanoğlunun ayağa kalkıp yürümesiyle birlikte ellerini kullanabilir hale gelmesiyle, çeşitli aletlerden bedeninin uzantısı gibi faydalanabildiği ana uzanır. İnsan-teknoloji ilişkisi, teknolojiye doymuş bir toplumda, artık sır olmaktan çıkmış unsurlarıyla çağdaş yaşamın kurallarını belirlemekte önemli rol oynar. Teknolojinin yaygın olarak kullanılması yolunda izlenen gelişmeler bu konuyu hızla toplumun ve kültürün en önemli özelliklerinden biri haline getirmiş durumda. Öte yandan, söz konusu ilişkiler sadece insanların teknolojiyi nasıl kullandıkları çerçevesinde incelenecek olursa, bahsettiğimiz simetrik ilişkinin diğer tarafını – teknoloji-insan ilişkisini – yeterince anlayamayız. Dış dünyayı anlamamızda ve karşısındaki yetersizliklerimizi aşmamızda hep mevcut olan insanlar ile teknoloji arasındaki karşılıklı ilişkinin yanı sıra insan- teknoloji (teknoloji-insan) ilişkisinin toplumsal ve ahlaki etkilerinin de teknolojiye dair sorularla irdelenmesi gerekir. Şu kilit terimler bu açıdan aydınlatıcı olacaktır: Yardımcı Teknolojiler, İnsanoğlu ve Teknoloji arasındaki Fiziksel Etkileşim, Sanat ve Tasarım Uygulamalarında Teknoloji.

Sanat/tasarım projenizin ya da tezinizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Selçuk Artut'tur.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi