BİREYLEŞME VE KİMLİĞİN TOPLUMSAL TEMSİLLERİ

Dünya tarihinin öyle bir noktasındayız ki temsiller temsil edilenin, yani “gerçek” olanın, yerini alıyor. Günümüzün “gerçekleri” artık doğruyla, özgünlükle, dürüstlükle kolay kolay eşleşmiyor. Sözde liberal olmakla beraber özünde hegemonyacı sistem tüketimi, vahşi rekabeti, hırslı arzuları en üst düzeye çıkarmak için savurgan yaşam tarzlarının inşa/idealize edilmiş temsillerinden sürekl faydalanıyor. Bağımsızlığını ve özgürlüğünü gerçekten korumaya çaba gösteren bireyin bu tür temsillerde kullanılan imgeler, semboller, işaretler, imleçler gibi unsurlar hakkında gayet dikkatli ve şüpheci davranması gerekiyor. Bunu yapabilmenin tek yolu da bu unsurları kapsamlı ve hep dinamik anlamda incelemek. Zihinsel, anlamsal ve kültürel (yerel/küresel) boyutlarıyla temsil üzerine yapılmış olan kapsamlı araştırmalar sanatçının/tasarımcının/bireyin genelde sistemin suistimallerinin farkında olmasına ve bunlara kapılmamak için alternatifler geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Sanat/tasarım projenizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Murat Germen'dir.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi