Ortak ya da Paylaşımlı Yaratıcılık / “Tü-retim”

Bu konu blogosphere, Flickr, DeviantArt, YouTube, Wikipedia ve Facebook gibi online yaratıcı paylaşım alanlarının yanı sıra, online sanal dünyalar ve MMORPG’ler gibi mecralar dahilinde yer alan sosyal ağlara dayanan işbirlikli faaliyetleri inceler.

Bu konu “Produsage” tabirini ortaya atan Axel Bruns’tan bir alıntıyla çerçeveye oturtulabilir: “İşbirlikli camialarda paylaşılan içeriğin yaratılması ‘üretici’ ile ‘tüketici’ arasındaki sınırların kırılmasını sağlayan katılımcı bir ağ ortamı dahilinde gerçekleşir; bu ortam her katılımcıya bilgiyi ve birikimi üretenler olmanın yanı sıra kullanıcısı olma olanağı sağlar – katılımcı çoğu kez kullanımın üretimi de beraberinde getirmesi nedeniyle ‘tü-retici’ olarak karma bir rol sahibidir. Tü-reticiler geleneksel içerik üretme biçimlerine değil, ‘tü-retim’e – daha ileriye gitmek üzere mevcut içeriğin sürekli ve işbirliği içinde oluşturulması ve genişletilmesine – uğraşırlar. Bu tür faaliyetlerin katılımcıları geleneksel ve endüstriyel anlamda üretici değildirler, zira bu kavram üretici ile tüketici arasında artık var olmayan bir farkı vurgular; çalışmalarının sonunda ortaya çıkan şey münferit ve bütün halinde bir pakette var olan ürünler değildir; faaliyetleri de bir üretim biçimi değildir zira alışılmış endüstriyel modele hiç uymayan bir dizi ön koşula ve ilkeye bağlı olarak ilerler.”

Sanat/tasarım projenizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Elif Ayiter'dir.
 

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi