VÜCUT DİLİ

İnsanların vücut duruşu, el-kol hareketleri, yüz ifadeleri ve bakışlar gibi sözel olmayan zihinsel ve fiziksel yeteneklerinden biridir. İnsanlar bu tür göstergeleri neredeyse tamamıyla bilinçaltından gönderirler ve yorumlarlar. Psikolog James Borg insanların iletişiminin yüzde 93’ünün vücut dili ve lisan ötesi işaretlerden, sadece yüzde yedisinin sözcüklerden oluştuğunu belirtir. Psikolojinin alt alanı olan duygu dışavurumu ya da duygusal dışavurum insanların dışarı sergilenen ruhsal ve duygusal hallerini inceler. Duygu dışavurumu, yüz ifadeleri, el hareketleri, ses tonu ve kahkaha ya da gözyaşı gibi başka duygusal işaretler vasıtasıyla gözlemlenebilir duygu ifadelerinin altındaki dürtüye işaret eder. İfadeler kültürler arasında ve kültürler dahilinde pek çok yönden farklılık gösterir ve son derece örtülü yüz ifadelerinden en şiddetli ve bol hareketlere kadar geniş bir yelpazede muhtelif biçimlerde sergilenir.

Yaratıcı görsel alanlar söz konusu olduğunda, vücut hareketlerine ve surat ifadelerine odaklanmak, özellikle de özel ışık şartları altında olursa, sadece stüdyoda değil herhangi bir mekanda teatral bir atmosfer yaratır. Böylece vücut dili geliştirilebildiği gibi çizim, resim, fotoğraf ya da video gibi mecralar vasıtasıyla bu konunun pek çok yönünü mercek altına alan sanatsal kavramlara ve projelere aktarılabilir.

Sanat/tasarım projenizin veya tezinizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Wieslaw Zaremba'dır.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi