İKİLİ ÇAĞRIŞTIRMA

Arthur Koestler’in 1964 tarihli Yaratma Eylemi adlı meşhur kitabıyla kullanıma giren bir terimdir. Koestler’e göre, “ikili çağrışım” birbirinden tamamen farklı iki veya daha fazla fikrin bir araya gelerek birdenbire yaratım eylemine dönüştüğü zihinsel bir matriksin işleyişini tanımlar. Yaratım eylemi yeni bir nesne ya da olgu olarak kendini gösterir, öyle ki kendisini doğuran fikirlerden tamamen alakasızmış gibi görünebilir. Bu tür yaratıcı eylemler daha üst düzeylerde artistik üretim ya da bilimsel buluşlar/kuramsal çalışmalar halinde ifade bulurken, aynı matriks/düşünce süreci daha alt basamaklarda mizahı – şakayı – da üretir. Bu anlamda, Koestler maskara ile bilgenin aynı yaratıcı kimliğin farklı yansıma biçimleri olduğunu, bütün yaratıcı eylemlerin neticede o zamana kadar birbiriyle alakasız fikirlerin ve (sanat eseri çerçevesinde) elbette görselleştirmelerin ve hatta fiziki nesnelerin bu beklenmedik kesişimine dayandığını öne sürmektedir.

Sanat/tasarım projenizin belkemiğini bu konunun oluşturmasını isterseniz, kendi yaratıcı faaliyetleri kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyelerimiz Erdağ Aksel ve Elif Ayiter'dir.

Yazılı kuramsal tezde ikili çağrışım konusunu incelemek isterseniz, kendi kuramsal araştırmaları kapsamında bu konuyla ilgilenen öğretim üyemiz Elif Ayiter'dir..

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi