Görsel İletişim Tasarımı

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü programı görsel iletişim tasarımı alt dalı adayın, ilgili tasarım alanlarındaki yaratıcı yönelimi doğrultusunda şekillendirilen kişiye özgü bir programdır. Program, tasarım ile güzel sanatlar, geleneksel ve yeni mecralar, sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar arasındaki sınırları aşmayı amaçlamaktadır. İlgili yeni medya alanlarında etkinlik gösteren uygulamacı tasarımcılar ve uzmanlardan oluşan öğretim kadrosunun verdiği 500 kodlu stüdyo dersleri görsel iletişim tasarımı stüdyo programının çekirdeğini oluşturur. Öğrencilerden kendi çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmeleri beklenir; sürdürülen çalışmaların tasarım alanında belli bir soruya – başka bir deyişle yeterli bir çözüm ve/ya sunum geliştirmek üzere tasarım ilkelerine ve uygulamalarına gerek duyulan, belli bir soruna ya da kavrama odaklanan tutarlı, kavramsal ve konusal anlamda sağlam çalışmalar olması gerekir.

Çalışmalarını program süresince kendilerine ayrılan iş alanında sürdüren öğrenciler akademik danışmanlarıyla düzenli olarak görüşerek projelerini tartışırlar; böylelikle çalışmalarının araştırma ve stüdyo bileşkenleri arasında olması gereken bilinçli bağlantı sağlanmış olur. Program, öğrencinin seçmiş olduğu mecra ve türden bağımsız olarak, pratik deneyimini zenginleştirmek, değişimi teşvik etmek ve çalışmalarını tasarım sektörünün geniş alanı içinde bağlama oturtmasını sağlayacak kaynakları sunmak üzere tasarlanmıştır.

Görsel iletişim alt dalı mezunları tasarımcı veya tasarım kuramcısı olabilir; hem yerleşmiş tasarım kavramlarına ve kuramlarına hem de bunların çağdaş bilgisayarlı/telematik teknolojilere uygulanmasına hakim kişiler olarak sanat direktörlüğü, yaratıcı direktörlük ya da tasarım danışmanlığı gibi pozisyonlarda bağımsız olarak veya sektördeki kuruluşlarda çalışabilirler.

Bu dalda yürütmek istediğiniz çalışmalarda Elif Ayiter, Selçuk Artut, Ekmel Ertan, Murat Germen, Selçuk Gürışık, Yoong Wah Alex Wong ve Onur Yazıcıgil size eğitim ve danışmanlık sunabilir. Sizin ilgi alanlarınıza ve çalıştığınız mecraya en yakın olan öğretim görevlisine karar verebilmek için lütfen kişisel web sitelerine ve özgeçmişlerine bakınız.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi