Görsel Sanatlar

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü programı görsel sanatlar alt dalı, adayın sanatsal yönelimi doğrultusunda şekillendirilen kişiye özgü bir programdır. Program, tasarım ile güzel sanatlar, geleneksel ve yeni mecralar, sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar arasındaki sınırları aşmayı amaçlamaktadır. Sanat dünyasında etkinlik gösteren sanatçılardan oluşan öğretim kadrosunun verdiği 500 kodlu stüdyo dersleri görsel sanatlar stüdyo programının çekirdeğini oluşturur. Öğrencilerden kendi sanatsal çalışmalarını (resim, çizim, heykel, video, enstalasyon, performans, dijital ya da web temelli sanat, belgelenmiş sanatsal müdahaleler, sanatçı defterleri veya fotoğrafları gibi) bağımsız olarak sürdürmeleri beklenir.

Çalışmalarını program süresince kendilerine ayrılan iş alanında sürdüren öğrenciler, akademik danışmanlarıyla düzenli olarak görüşerek projelerini tartışırlar; böylelikle çalışmalarının araştırma ve stüdyo bileşkenleri arasında olması gereken bilinçli bağlantı sağlanmış olur. Program, öğrencinin seçmiş olduğu mecra ve türden bağımsız olarak, pratik deneyimini zenginleştirmek, değişimi teşvik etmek ve çalışmalarını sanat dünyası genelinde bağlama oturtmasını sağlayacak kaynakları sunmak üzere tasarlanmıştır. Program, Sabancı Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı sayesinde, farklı alanlardan gelen öğrencilerin birbirlerinin yanı sıra geniş bir çevreden sanatçılar, sosyal bilimciler, kuramcılar, medya uygulamacıları ve  ileriyi gören kişiler ile bir araya gelerek paylaşımda bulunabilecekleri bir alan yaratmayı amaçlamaktadır.

Görsel sanatlar alt dalı mezunlarının, meslek yaşamlarını bağımsız sanatçılar olarak sürdürmeleri  beklenir. Bu nedenle, kolektif ve bireysel stüdyo değerlendirmelerinin yanı sıra programın son döneminde mesleki pratik ve sunum yöntemleri araştırılır, ele alınır. Bu anlamda, sanat yaratımı pratiği “Gesamtkunstwerk” (bütünlüklü sanat eseri) olarak değerlendirilebilir ve öğrencilerin bu doğrultuda her şeyi kapsayan sanat formu olgusuna dayanan görsel dağarcıklar oluşturmaları sağlanır.

Bu dalda yürütmek istediğiniz çalışmalarda Lanfranco Aceti, Erdağ Aksel, Selçuk Artut, Elif Ayiter, Selim Birsel, Murat Germen, Wieslaw Zaremba ve Yoong Wah Alex Wong size eğitim ve danışmanlık sunabilir. Sizin ilgi alanlarınıza ve çalıştığınız mecraya en yakın olan öğretim görevlisine karar verebilmek için lütfen kişisel web sitelerine ve özgeçmişlerine bakınız.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi