Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı grafik üretim sürecinin yaratıcı kısmı olup ürünlerin ve kavramların görsel temsiline yönelik belli konulara, objelere ve sorunlara çözümler getirir. Bunun için de ürünlere ve hizmetlere piyasada başarıyla yer bulmalarını sağlamak için uygulanan bilgi süreçlerini mümkün kılmak üzere grafik araçlar kullanılır. Bu alan ticari kuruluşların görsel kimlik (logolar ve markalar), yayınlar (dergiler, gazeteler ve kitaplar), reklam ve ürün ambalajı konularını da kapsayan görsel temsilleri üzerine çalışır. Grafik Tasarımı, iki boyutlu yüzeylerde bir kompozisyon yaratmak için tipografiden ve imaj entegrasyonundan faydalanır; genelde böyle olmasına rağmen, bu araçlar mimari ve vasıtaların yanı sıra hediyelik eşyalardan tişörtlere kadar pek çok üç boyutlu yüzeyde de kullanılır.

Önemli Not: Aşağıda belirtilen grafik tasarımı teknolojilerinden her biri bir kavramı, bir fikri ya da bir anlatıyı yansıtan bir yüksek lisans tezinin yapısal unsurları ya da birer uygulama alanı olarak düşünülmelidir. Tez ya da uygulama programımızın üç ana dalından, Görsel Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı ve Yaratıcı Uygulamalar Kuramı birine bağlı olabileceği gibi bu ana dalların iki ya da üçünün karması da olabilir.

Görsel Kimlikler ve Sistemler
Grafik tasarım projelerinin hemen hemen hepsi görsel sistemlerin yaratılması etrafında döner. Bu sistemleri oluşturan unsurlar ayrık ve soyutlanmış nesneler değildir; sistemin bütün unsurları kesintisiz ve kaynaşmış bir bütün olarak işlev gösterir. Bu tür sistemlerin hem üründen ürüne hem de çok sayfalı belgelerde sayfadan sayfaya pürüzsüz bir şekilde akması beklenir. Fontlardan resimlere, şekillerden renk sistemlerine kadar birbirinden farklı unsurların birbirine kaynaştırılması gerekir. Bunların hepsinin kolaylıkla algılanabilecek anlamsal ve görsel hiyerarşiler dahilinde etkileşim içinde olması beklenir. Bu anlamda, grafik tasarımına dayalı tezlerde grafik tasarımının bu önemli ilkesinin en önemli operasyon temeli olduğu dikkate alınmalıdır.

İlgili Öğretim Üyeleri: Elif Ayiter, Onur Yazıcıgil

İllüstrasyon
İllüstrasyon terimi, geniş anlamıyla, belirli bir öznenin çizim, resim ya da fotoğraf olarak görselleştirilmesi diye tanımlanabilir. Bu anlamda, illüstrasyon belli bir duygunun ya da tavrın yukarıda sayılan ortamlar vasıtasıyla görsel temsiline odaklanır. Özgün görsel tonlar yaratmak amacıyla çeşitli illüstrasyon teknikleri denenir. Araştırma projeleri farklılık göstermekle birlikte, posterlere metin yazımı ve masal kitapları için karakter ve hikaye kurgulaması gibi örnekler belirtilebilir.

İlgili Öğretim Üyesi: Onur Yazıcıgil

Tipografi
Tipografi, grafik tasarımının belkemiğidir; özünde “metnin tasarımı” ile ilgilidir. Tipografi bir düşünceyi iletmek üzere harfleri, sözcükleri, cümleleri ve paragrafları oluşturma ve düzenleme bilgisidir. Tipografinin unsurları dizgi ve tipografi ile ilgili daha karmaşık meseleleri incelemek amacıyla eleştirel bir yaklaşım ile incelenerek mercek altına alınabilir. Anlamsal örüntü görselleştirmesinin bir parçası olarak, fontların yapılandırılması ve çözülmesi ile dizgicilik üzerine deneysel yaklaşımlar ele alınabilir. Temel konular şunlardır: harflerin anatomisi, tipo ve sınıflandırma sistemlerinin gelişimi, font yaratımı, belirli dizgicilik kurallarına uygun karakterlerin seçimi, kompozisyon sayfa düzeni, anlaşılırlık, okunabilirlik, harflemenin ifadeye yönelik nitelikleri.

İlgili Öğretim Üyesi: Onur Yazıcıgil

Font Tasarımı
Adından da anlaşıldığı gibi, bu alan baskı, bilgisayar ekranları ve akıllı cihazlar gibi belli ortamlar için oluşturulan fontların yaratılmasına odaklanır. Font tasarımı her harfin estetik bir nitelik taşımasının yanı sıra alfabetik olan ve olmayan diğer gliflere de uyum gösteren bir alfabe yaratmaktan oluşan karmaşık bir üretim sürecidir. Durmadan değişen bir dünyada insanlar günün öne çıkan gereksinimlerine ve zevklerine uyum sağlamak için konuşmada, sanatta, mühendislikte ya da harf oluşturmada, seslerini değiştirmeyi de sürdürüyorlar. Fontlar da bu değişimden payını alıyor. Yazı karakterlerinin tarihini inceleyerek bir tarihsel bağlam oluşturuyoruz ve bu bağlamın üzerine hep değiştirmeyi sürdürdüğümüz görsel kültürün gereksinimlerine yanıt olarak yeni fontlar tasarlıyoruz.

İlgili Öğretim Üyesi: Onur Yazıcıgil

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi