Sanat Ortamları

Sanatçının eserini yaratırken kullandığı ortam, malzeme, onun görsel dilini ve paylaştığı içeriği etkiler. Belli bir tekniğin, uygun olmayan bir bağlamda kullanılması riski her zaman olduğundan dolayı, sanatsal yaratımlarda yararlanılabilecek çeşitli malzemeleri kullanmak için gereken temel deneyim ve becerileri edinmek çok önemlidir. Deneyim yaparak kazanılır; beceri ise, doğuştan geldiği söylense de, zamanla edinilebilir. Her ikisi de yerine oturduğunda sanatçı kavram / düşünce / içerik ve sanatsal ortam olguları arasındaki doğru bağlantıyı kurabilir ki izleyici ile makul bir iletişim içine girebilsin. Bu sürecin yapı taşları çok geniş kapsamlı olabilir; çizim, resim ve heykel gibi geleneksel ortamlardan fotoğraf, video, enstalasyon ve bu sayfalarda Yaratıcı Yeni Medya Uygulamaları başlığı altında sıralananlar gibi, geniş bir dijital teknolojiler yelpazesine kadar uzanabilir.

 
© 2017 Sabancı Üniversitesi